lichtbaken
Charlotte Volckaert
Welkom Team Locatie Dringend hulp nodig? Contact

Charlotte Volckaert

Charlotte Volckaert

Persoonlijk

Ik ben 35 jaar en afkomstig uit Oostnieuwkerke waar ik samen met mijn man en twee kindjes woon.

Opleiding/vorming

In 2010 studeerde ik af als professioneel bachelor in het Sociaal Werk aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Nadien volgde ik een schakelprogramma en in 2014 studeerde ik af als master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent.
Na mijn studies volgde ik verschillende opleidingen in het kader van risicotaxatie binnen de forensische psychiatrie. Ik volgde ook een opleiding tot drughulpverlener binnen VAD en een opleiding motivationele gespreksvoering. Daarnaast school ik mij steeds bij rond praktijkgerichte onderwerpen zoals suïcidepreventie, Kind-reflex, KOPP-werking,…

Ervaring

Tijdens mijn stages en na mijn studies deed ik in verschillende werkcontexten ervaring op waardoor ik reeds met allerlei doelgroepen in aanraking kwam, onder meer binnen een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, de forensische psychiatrie en ambulante drughulpverlening.

De kriebel om zelfstandig aan de slag te gaan werd doorheen de jaren alsmaar groter. In het najaar van 2021 was de tijd rijp om effectief de sprong te wagen en kon ik mij aansluiten bij de groepspraktijk die Lichtbaken ondertussen geworden was. Al snel bleek dit voor mij een mooie aanvulling op mijn werk als klinisch psycholoog binnen een Psychosociaal Revalidatiecentrum.

Begin 2023 besliste ik om nog meer te doen van hetgeen ik graag doe en breidde ik mijn uren uit in de groepspraktijk. Daarnaast ging ik aan de slag als psycholoog binnen het Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel. Samen met mijn collega’s proberen we palliatieve zorg dichter bij de mensen te brengen door o.a. sensibilisering en vorming rond dergelijke thema’s uit te werken en aan te bieden.

Sinds 2016 engageer ik me bij Femma waar ik workshops verzorg rond thema’s binnen de geestelijke gezondheid (stress, burn-out, emoties,…).

Netwerk en beroepserkenning

- Psychologencommissie 892114572
- Visumnummer klinisch psycholoog: 329081
- Ondernemingsnummer: 0639.770.032