lichtbaken
Charlotte Volckaert
Welkom Team Locatie Dringend hulp nodig? Contact

Charlotte Volckaert

Charlotte Volckaert

Persoonlijk

Ik ben 34 jaar en afkomstig uit Oostnieuwkerke waar ik samen met mijn man en twee kindjes woon.

Opleiding/vorming

In 2010 studeerde ik af als professioneel bachelor in het Sociaal Werk aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Nadien volgde ik een schakelprogramma en in 2014 studeerde ik af als master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent.
Na mijn studies volgde ik verschillende opleidingen in het kader van risicotaxatie binnen de forensische psychiatrie. Ik volgde ook een opleiding tot drughulpverlener binnen VAD en een opleiding motivationele gespreksvoering. Daarnaast school ik mij steeds bij rond praktijkgerichte onderwerpen zoals suïcidepreventie, Kind-reflex, KOPP-werking,…

Ervaring

Tijdens mijn stages en na mijn studies deed ik in verschillende werkcontexten ervaring op waardoor ik reeds met allerlei doelgroepen in aanraking kwam, onder meer binnen een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, de forensische psychiatrie en ambulante drughulpverlening.

Sinds 2020 werk ik als klinisch psycholoog binnen het Psychosociaal Revalidatiecentrum TOV vzw. Vanuit een herstelgerichte visie begeleiden we (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid om een betere maatschappelijke integratie mogelijk te maken. Naast het individueel begeleiden van de deelnemers in hun hersteltraject verzorg ik verschillende (psycho-educatieve) groepssessies. Ik verbind mezelf ertoe steeds oog te hebben voor de context waarin een cliënt zich bevindt.

Sinds 2016 engageer ik me bij Femma waar ik workshops verzorg rond thema’s binnen de geestelijke gezondheid (stress, burn-out, emoties,…).

Netwerk en beroepserkenning

- Psychologencommissie 892114572
- Visumnummer klinisch psycholoog: 329081
- Ondernemingsnummer: 0639.770.032