lichtbaken
Welkom Team Locatie Dringend hulp nodig? Contact

Krachtige bakens uitzetten

Voor wie?

socialprofitorganisaties

Waarvoor?

Vorming
In een organisatie is competentieontwikkeling van de medewerkers van groot belang. Interne vorming is daarbij een krachtig instrument. Interne vorming geeft de organisatie de ruimte om zelf het thema, de aanpak en de deelnemers te kiezen.
Lichtbaken werkt vorming op maat uit over persoonlijkheid, psychopathologie, eerstelijnsdiagnostiek, zelfzorg, communicatiestijlen, communicatievaardigheden, interpersoonlijk gedrag (Roos van Leary), coachingvaardigheden, oplossingsgericht denkkader.
Vorming ‘op maat’ betekent dat we met jouw organisatie de verwachtingen verkennen: welk thema staat voorop? Welk concept wil jouw organisatie uitdiepen? Welke theorie is al aanwezig? Welke nieuwe input wil jouw organisatie krijgen: theorie of vaardigheidstraining?

Coaching
Vandaag beweegt er heel wat in de social profit. De veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg vormen een grote uitdaging. Elke organisatie is bezig met zijn visie verder te ontplooien, af te stemmen op de evoluties in het zorglandschap. Wat is jullie visie, missie? Hoe kunnen jullie bewaken dat jullie kwaliteitsvol blijven handelen? Veranderingen implementeren en zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan, is geen vanzelfsprekendheid.

In heel het organisatorisch gebeuren kan de input van een externe coach een lichtbaken zijn. De externe coach kan de procesbegeleiding op zich nemen. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een teamdag, een denkdag, een intervisiegebeuren tussen teamleden, een uitwisselingsmoment tussen vrijwilligers…

Voorbeelden

  • Begeleider thema-avond 'Eerste opvang van emoties bij niet-gewonde slachtoffers' PSH Staden-Langemark-Poelkapelle-Zonnebeke (2016, 2017)
  • Trainer workshop 'Fit in je hoofd' (2015, 2017, 2018,2019)
  • Gastdocent Howest training 'gespreksvaardigheden' opleiding Toegepaste psychologie (2016)
  • Gastdocent Vives trainingsdagen psychiatrisch verpleegkundigen (2016, 2017, 2018)
  • Vormingsavond voor de vzw Huisartsen Midden West-Vlaanderen 'Burn-out: ziekte van onze moderne prestatiemaatschappij?' (2017)
  • Trainer Piekercursus 'Loslaten. Anders leren omgaan met piekeren' Pritlink Roeselare, Lichtbaken
  • Gastspreker Filmavond 'Everybody Happy' in kader van de week van de geestelijke gezondheid OCMW Zonnebeke
  • Supervisie voor burn-out coaches Konnekt-it
  • Gezonde zelfzorg voor de hulpverlener Konnekt-it, Gemeentebestuur Staden, Surplus2, Stad Ieper (2020)
  • Trainer workshop 'Geluksdriehoek' Stad Izegem, Ferm (2020)

Door wie?

Regine Claeys

Werkwijze?

Neem vrijblijvend contact met me op om de mogelijkheden tot samenwerking af te toetsen.

In een verkennend gesprek onderzoeken we de vormings- of coachingsvraag vanuit verschillende perspectieven.