lichtbaken
Welkom Team Locatie Dringend hulp nodig? Contact

Specifieke begeleiding

Begeleiding bij specifieke ondersteuningsnoden bij kinderen en jongeren

Opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren met een specifieke ondersteuningsnood (mentale en/of fysieke beperking, ADHD, autisme, ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, gedrags- en emotionele stoornissen...) is niet altijd evident…
Vanuit een goede beeldvorming gaan we samen op zoek naar een plan van aanpak, vertrekkend vanuit het welbevinden, de leefwereld en sterktes van het kind/de jongere.
Binnen de begeleiding kunnen verschillende zaken aan bod komen naar het kind/de jongere zelf:

 • psycho-educatie
 • begeleiding rond verwerking beperking
 • therapie voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
 • samen op zoek gaan naar een realistisch toekomstperspectief
 • begeleidingsgesprekken rond welbevinden en het opvolgen van kwaliteit van leven

Binnen de begeleiding kunnen verschillende zaken aan bod komen naar de context:

 • beeldvorming en gedragsanalyse rond het beter begrijpen van bepaald gedrag
 • psycho-educatie en handicapspecifieke knowhow
 • afstemming van plan van aanpak met alle betrokken hulpverleners
 • advies rond het omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
 • brugfiguur naar scholen in kader van moeilijk hanteerbaar gedrag

Ik gebruik verschillende denkkaders (algemene ontwikkelingspsychologie, sociaal-emotionele ontwikkeling van Dösen, neuropsychologie…) en methodieken om het gedrag van kinderen en jongeren te analyseren.
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar annelies.vanpeteghem@lichtbaken.be of bel 0485 085 253

Relatietherapie

In relatietherapie richten wij ons vooral op het herstellen of aangaan van een veilige en ondersteunende verbinding in de partnerrelatie. Ik tracht de negatieve interactiepatronen samen met de koppels te identificeren, te onderzoeken en te verhelderen. De focus van de therapie is te proberen nieuwe, gezonde en emotionele verbindende interacties te creëren.

De therapie richt zich tot iedereen die relatieproblemen ervaart of die de relatie wil verbeteren:
 • koppels die kort of lang bij elkaar zijn
 • hetero- of homoseksuele partners
 • koppels die worstelen met kortdurende of met langer durende moeilijkheden
 • partners die op zoek zijn naar een manier om de verbinding te versterken en de liefde te herontdekken
Tijdens de koppeltherapie wordt er gewerkt vanuit de emotiegerichte koppeltherapie of Emotionally Focused Therapy (EFT). Deze therapie vertrekt vanuit drie pijlers: de experiëntiële of ervaringsgerichte therapie, de systeemtheoretische therapie en de gehechtheidstheorie met als bestemming het creëren van nieuwe vormen van interactie, het doorwerken/ verdiepen van de emotionele betrokkenheid en het bevorderen van een veilige hechting tussen partners.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar hilde.raes@lichtbaken.be of bel naar 0497 488 112

Loopbaanbegeleiding

Zit je vast in je huidige job en ben je op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging? Zoek je hiervoor nieuwe ideeën en inzichten? Zo ja, kom dan langs voor persoonlijke loopbaanbegeleiding startend van een KernTalentenanalyse.
Een KernTalentenanalyse is een krachtig instrument om je zelfkennis te verhogen en je inzicht in je eigen capaciteiten te versterken. Door jouw KernTalenten te ontdekken en in kaart te brengen, vind je een antwoord op de volgende vragen:
 • Hoe komt het dat mijn job zoveel energie vraagt?
 • Hoe haal ik (opnieuw) meer energie uit mijn job?
 • Wat zijn mijn energiegevers en energievreters?
 • Welke talenten heb ik en welke zijn nog niet aan de oppervlakte gekomen?
 • Welke job past bij mij?
 • Ben ik geschikt voor een andere job?
 • Wat leidt tot wrijvingen tussen mij en mijn leidinggevende/collega’s?

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar regine.claeys@lichtbaken.be of bel 0472 433 822.

loopbaancheque
Meer info over loopbaanbegeleiding en de betaling ervan met loopbaancheques
loopbaancheque Meer info over KernTalentenanalyse

Psychotherapie voor ouderen

Ouder worden is een continu proces, dat ieder op een andere manier beleeft. Ouder worden kan soms moeilijkheden met zich mee brengen die je zelf nog moeilijk kan dragen. Ook als partner, zoon, dochter of kleinkind is het soms zwaar wanneer je dierbare zich niet goed voelt.

Zowel lichamelijke als emotionele of psychische moeilijkheden kunnen het dagelijks functioneren belemmeren en zorgen voor zich minder goed voelen in je vel.

Bij het ouder worden treden er vaak veranderingen op die zwaar kunnen wegen: het verliezen van je partner, familieleden of vrienden, pensionering, verhuizen, financiële zorgen, gevoelens van eenzaamheid, betekenisverlies, … Fysieke klachten kunnen het contact met de buitenwereld verminderen. Je wordt minder mobiel, je geheugen laat je misschien in de steek. Je voelt je kwetsbaar, somber en onzeker. Er zijn factoren die je spanning kunnen geven zoals angsten (angst voor de dood, angst voor éénzaamheid en het alleen-zijn, angst voor de buitenwereld), levensvragen, zorgen rond je kinderen, …

Tijdens de therapie ligt de focus op de vraag hoe je opnieuw jouw leven op eigen wijze vorm kan geven, rekening houdend met jouw kracht en kwetsbaarheid. Hierbij hebben we aandacht voor jouw eigenheid. Naast de focus op jouw klachten richten wij ons ook op het verbeteren van je gezondheid en levenskwaliteit. Hierbij houden wij binnen het theoretisch kader rekening met je ruimere sociale context.

De samenwerking met jouw huisarts kan een belangrijke rol spelen tijdens de therapie.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar hilde.raes@lichtbaken.be of bel naar 0497 488 112


Studiekeuze: op zoek naar jouw KernTalenten …

Welke studierichting past er best bij jou en zorgt ervoor dat je later al fluitend naar je werk gaat? Met een KernTalentenAnalyse op zak kan je beter kiezen uit het ruime onderwijsaanbod.
Een KernTalentenanalyse helpt je een antwoord te vinden op de volgende vragen:
 • Welke studies passen het best bij mij?
 • Uit welke richting zal ik het meest voldoening putten?
 • Hoe moet ik kiezen?
 • Waarmee hou ik best rekening als ik een studierichting kies?
 • Voor welke studies heb ik potentieel?
 • Voor welke studies zal ik intrinsiek gemotiveerd zijn?
 • Wat zijn mijn valkuilen tijdens het studeren?

Een KernTalentenanalyse geeft je als jongere waardevolle input om keuzes te maken op onderwijs- én ook op persoonlijk vlak. De methodiek maakt je bewust van de krachtbronnen in jezelf.
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar regine.claeys@lichtbaken.be of bel 0472 433 822.

loopbaancheque Meer info over KernTalentenanalyse

Supervisie

Zit jij als hulpverlener in een leertraject of wil je gewoon supervisie voor je dagelijkse praktijk? Zoek je hiervoor een supervisor?
Via een individuele of groepssupervisie reflecteren we samen op een systematische manier over persoonlijke en werkgerelateerde vragen. We bekijken samen hoe je je veerkracht kunt versterken door beter voor jezelf te zorgen.
We starten met een persoonlijk gesprek. Ik beluister jouw verwachtingen over supervisie en we stellen een traject op maat op.
Benieuwd?
Stuur een mail naar regine.claeys@lichtbaken.be of bel 0472 433 822.